fredag 9 januari 2015

Om fri vilja, lidande och robotar

Många diskussioner har förts gällande det beryktade teodicéproblemet - det som frågar hur det kan finnas en god gud när det finns så mycket ondska i världen. Jag har stött på ett flertal försök till lösningar på problemet i mina diskussioner med troende, men ett svar som återkommer är det om den fria viljan. Tanken är att Gud har gett oss en fri vilja för att vi själva ska kunna välja att följa honom och inte programmeras till det, som om vi vore robotar. Ondskan i världen har därför sitt ursprung, menar de som anför lösningen, i att människor med sin fria vilja väljer att göra annat än Guds vilja, så som att mörda, våldta och slåss. Mitt favoritsvar till denna föreslagna lösning är författat av Bart D. Ehrman och återfinns i hans bok God's Problem som behandlar just teodicéproblemet. Nedan finner du svaret fritt översatt.
"Dessutom har påståendet att fri vilja står bakom allt lidande alltid varit lite problematiskt, åtminstone ur ett tänkande perspektiv. De flesta människor som tror på en gudagiven fri vilja tror även på ett liv efter döden. Vi får anta att personerna i livet efter döden fortfarande kommer att ha fri vilja, för de kommer väl inte att vara robotar då heller? Och ändå kommer det inte att finnas lidande (påstås det) i himmelriket. Varför kommer människorna veta hur de ska utöva sin fria vilja i himlen om de inte vet hur de ska utöva den på jorden?"
Jag nöjer mig med att konstatera att något svar på teodicéproblemet ännu inte står att finna.

På återseende. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar